ขกท. ร่วมลงนามถวายพระพรพันปีหลวงฯ สิริอายุ 88 พรรษา ณ ศาลาสหทัยสมาคม

เมื่อ 12 ส.ค.63 พล.ต.วิมล คำอิ่ม ผบ.ขกท. และคณะผู้บังคับบัญชา ได้เดินทางทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 ส.ค.2563 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย กรุณาธิคุณ ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร

ขกท. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563

เมื่อ 11 ส.ค.63 พล.ต.วิมล คำอิ่ม ผู้บัญชาการหน่วยข่าวกรองทางทหา (ผบ.ขกท.) และข้าราชการหน่วยข่าวกรองทางทหาร จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และวางพานพุ่ม ณ บก.ขกท. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 ส.ค.2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร

พล.ต.วิมล คำอิ่ม ผู้บัญชาการหน่วยข่าวกรองทางทหาร (ผบ.ขกท.) พ.อ. ปทสิน แผ้วสมบุญ (เสธ.ขกท.) และตัวแทนศิษย์เก่าเข้าร่วมงาน วันพระราชทานกำเนิด รร.จปร. ครบรอบ ๑๓๓ ปี

เมื่อวันพุธที่ ๕ ส.ค. ๖๓ เวลา ๐๙๐๐ พล.ต.วิมล คำอิ่ม ผู้บัญชาการหน่วยข่าวกรองทางทหาร (ผบ.ขกท.) พ.อ. ปทสิน แผ้วสมบุญ (เสธ.ขกท.) และตัวแทนศิษย์เก่าเข้าร่วมงาน วันพระราชทานกำเนิด รร.จปร. ครบรอบ ๑๓๓ ปี และงานรั้วแดงกำแพงเหลือง (พิธีมุทิตาจิตแด่อดีตครูอาจารย์และนายทหารปกครอง) ณ หอประชุม รร.จปร.

สมาคมแม่บ้าน ขกท. มอบทุน และรถวีลแชร์ กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษ และคู่สมรสที่ทุพพลภาพ

เมื่อ 1 ส.ค.63 พล.ต.วิมล คำอิ่ม ผบ.ขกท. และคุณพึงพิศ คำอิ่ม ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา ขกท. ได้มอบทุนยังชีพ และรถเข็นวีลแชร์ กับบุตรของกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษ และคู่สมรส บิดา มารดา ของกำลังพล ที่ทุพพลภาพ ณ บก.ขกท.โดยสมาคมแม่บ้าน ขกท. เล็งเห็นว่า “การเปิดประตู เปิดใจ เปิดโอกาส” ให้กับบุตรที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้ ควรได้รับโอกาส อย่างทั่วถึง และเท่าเทียม อีกทั้งยังห่วงใยคู่สมรส และบิดามารดาที่ทุพพลภาพ โดยมอบรถเข็นวีลแชร์ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น

ผบ.ขกท. มอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการของ ขกท. และ พัน.ขกท.

เมื่อ 1 ส.ค.63 พล.ต.วิมล คำอิ่ม ผบ.ขกท. ได้มอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการของหน่วยข่าวกรองทางทหาร และกองพันข่าวกรองทางทหาร เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในด้านค่าเล่าเรียนบุตร และส่งเสริมสนับสนุนให้บุตรของกำลังพลได้รับโอกาสทางการศึกษาในปี 2563 จำนวน 363 ทุนโดยหน่วยฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรกำลังพล โดยมีเกณฑ์ดังนี้1. ทุนชั้นประถมศึกษา จำนวน 186 ทุน เป็นเงิน 406,000 บาท2. ทุนมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 64 ทุน เป็นเงิน 148,000 บาท3. ทุนมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช, ปวส จำนวน 67 ทุน เป็นเงิน 216,000 บาท5. ทุนปริญญาตรี 40 ทุน เป็นเงิน 212,000 บาท6. ทุนกิจกรรม สร้างแรงบันดาลใจ 6 ทุนๆละ 2,000 บาท เป็นเงิน 12,000 บาทรวมเป็นเงินที่มอบเป็นทุนการศึกษาทั้งสิ้น 999,000 บาท […]

ขกท. ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคม

เมื่อ 28 ก.ค.63 พล.ต.วิมล คำอิ่ม ผบ.ขกท. และคณะผู้บังคับบัญชา ได้เดินทางทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย กรุณาธิคุณ ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร

ผบ.