ขกท. ช่วยเกษตรกร ฟื้นฟูเศรษฐกิจ

admin

ผบ.ขกท. ซื้อมังคุดจากเกษตรกร แจกกำลังพล 300 กก.

ตามที่ ผบ.ทบ. ได้สนับสนุนกระทรวงพาณิชย์ ในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน เกษตรกร

โดยเมื่อ 21 พ.ค.63 พล.ต.วิมล คำอิ่ม ผบ.ขกท. ได้ติดต่อซื้อมังคุดจากเกษตรกร จำนวน 300 กก. เพื่อช่วยเหลือและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรโดยตรง และไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง

โดยนำมังคุดที่ได้แจกจ่ายให้กับกำลังพล และครอบครัว ขกท.ได้รับประทาน