ขกท. นำทุนสาธารณะประโยชน์ ของสหกรณ์หน่วยฯ บริจาคอาหารแห้ง “ตู้ปันสุข”

amic amic

เมื่อ 19 พ.ค.63 พ.อ.พิสิษฐ์ มหิงส์ รอง ผบ.ขกท. ได้นำทุนสาธารณประโยชน์ ของ สหกรณ์ออมทรัพย์ หน่วยฯ มูลค่า 10,000 บาท จัดซื้อข้าวสาร อาหารแห้ง ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ใส่ใน”ตู้ปันสุข”ของ ขกท.โดยตั้งจำนวน 2 จุด
1) ตู้ปันสุข บริเวณป้ายรถเมล์ ถ.อำนวยสงครามฯ (สำหรับประชาชนทั่วไป)
2) ตู้ปันสุข ภายในหน่วยฯ (สำหรับกำลังพลและครอบครัว ขกท.)