ขกท. บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล

admin

เมื่อ 25 พ.ค.63 พล.ต.วิมล คำอิ่ม ผบ.ขกท. ได้นำข้าราชการ และสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา ขกท. จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พ.ค.63
และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ เมื่อ 29 เม.ย.63

โดยสภากาชาดไทย ได้จัดหน่วยเคลื่อนที่บริจาคโลหิต มารับบริจาค ณ บก.ขกท. ซึ่งจะนำโลหิตที่ได้รับบริจาคนำไปใช้เพื่อทดแทนโลหิตที่สูญเสียไปในภาวะต่างๆ อาทิ อุบัติเหตุ การผ่าตัด โรคกระเพาะอาหาร การคลอดบุตร ฯลฯ

ซึ่งผู้บริจาค 1 คน จะบริจาคโลหิตในถุงพลาสติก (Blood bag) ตั้งแต่ 350 – 450 มิลลิลิตร นับเป็น 1 ยูนิต ทั้งนี้ปัจจุบันศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ต้องจัดหาโลหิตให้ได้วันละ 1,800-2,000 ยูนิต เดือนหนึ่งไม่ต่ำกว่า 58,000 ยูนิต จึงจะเพียงพอจ่ายให้กับผู้ป่วย

ขกท. ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือชีวิต