ขกท. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ที่ศูนย์การค้า MBK

AEK Amic

เมื่อ 22 ต.ค.63 เวลา 0930 ขกท. ได้จัดกำลังพล 23 นาย เข้าร่วมกับสำนักงานเขตปทุมวัน และส่วนราชการอื่นๆ จัดกิจกรรมจิตอาสาในโครงการ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ด้วยการทำความสะอาด ณ หน้าศูนย์การค้า MBK Center Bangkok เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ