คุณพึงพิศ คำอิ่ม ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขาหน่วยข่าวกรองทางทหาร พร้อมสมาชิกแม่บ้านฯ ได้เข้าเยี่ยมเยียนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

AEK Amic

เมื่อ ๒๗ มิ.ย. ๖๓. เวลา ๑๑๓๐ คุณพึงพิศ คำอิ่ม ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขาหน่วยข่าวกรองทางทหาร พร้อมสมาชิกแม่บ้านฯ ได้เข้าเยี่ยมเยียนเด็กที่มีความต้องการพิเศษโดยได้มอบเงินค่าอุปกรณ์การศึกษา หน้ากากอนามัยชนิดผ้า เจลล้างมือ เครื่องอุปโภคบริโภค และหม้อต้มอเนกประสงค์ที่ได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัท ออตโต้ คิงส์กลาส จำกัด เพื่อเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวกำลังพลที่มีบุตรที่มีความต้องการพิเศษ รวมทั้งได้พูดคุยถึงพัฒนาการ ความฝันด้านอาชีพ และความเป็นอยู่ทั่วไป
การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายผู้บัญชาการทหารบก และนายกสมาคมแม่บ้านทหารบกในการดูแลเอาใจใส่สวัสดิการให้กับกำลังพล การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย