ผบ.พัน.ขกท. มอบของช่วยเหลือบุตรกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษ

AEK Amic

เมื่อ 27 พ.ค. 63 พ.อ.สุรศักดิ์ พบวันดี ผบ.พัน.ขกท. พร้อมภริยา มอบของช่วยเหลือบุตรของ จ.ส.อ.สัญญา ทาสีดำ กำลังพล พัน.ขกท. ซึ่งเป็นบุตรที่มีความต้องการพิเศษ บริเวณบ้านพักข้าราชการ พัน.ขกท. ซึ่งที่ผ่านมา ทาง พัน.ขกท. ได้ให้ความสำคัญ โดยปฏิบัติเสมือนเป็นสมาชิกคนหนึ่งของครอบครัว เพื่อให้เด็กได้อยู่ร่วมในสังคมได้อย่างปกติสุข และให้ครอบครัวมีความเข้าใจร่วมกัน