ผบ.หน่วย ขกท.ทภ.๒ วางพวงมาลาและพิธีสงฆ์เนื่องในวันกองทัพไทย

admin

เมื่อ ๑๘ มค.๖๓ พ.อ.วิเศษเวโรจน์ วิเศษศรี ผบ.หน่วย ขกท.ทภ.๒ นำคณะฯเป็นผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยข่าวกรองทางทหารกองทัพบก ในพิธีวางพวงมาลาและพิธีสงฆ์เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี ๖๓ ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ