พลตรีวิมล คำอิ่ม ผู้บัญชาการหน่วยข่าวกรองทางทหาร กรุณามอบหมายให้ พันเอกอุทัย เจริญชัย เป็นผู้แทน เข้ารับมอบรถเข็นวีลแชร์ จากบริษัทออตโต้ คิงส์กลาส จำกัด จำนวน ๓ คัน เพื่อนำมามอบใหบุพการีที่ทุพพลภาพของกำลังพลชั้นผู้น้อยของหน่วย

AEK Amic

เมื่อ ๒๕ มิ.ย. ๖๓. เวลา ๑๔๐๐ พลตรีวิมล คำอิ่ม ผู้บัญชาการหน่วยข่าวกรองทางทหาร กรุณามอบหมายให้ พันเอกอุทัย เจริญชัย เป็นผู้แทน เข้ารับมอบรถเข็นวีลแชร์ จากบริษัทออตโต้ คิงส์กลาส จำกัด จำนวน ๓ คัน ณ บริษัทออตโต้ คิงส์กลาส จำกัด เลขที่ ๘๘ หมู่ที่๗ แขวงธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ เพื่อนำมามอบใหบุพการีที่ทุพพลภาพของกำลังพลชั้นผู้น้อยของหน่วย โดยมีคุณโสภา บันดาลธนวงศ์ กรรมการบริษัทฯ กรุณาให้เกียรติเป็นผู้มอบ
โดยก่อนหน้านี้บริษัทฯ ได้มอบรถเข็นวีลแชร์ให้หน่วยข่าวกรองทางทหาร ผ่านสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขาหน่วยข่าวกรองทางทหาร จำนวน ๒ คัน และผู้บัญชาการหน่วยข่าวกรองทางทหาร พร้อมด้วยคุณพึงพิศ คำอิ่ม ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขาหน่วยข่าวกรองทางทหาร ได้ส่งมอบรถเข็นวีลแขร์สองคันดังกล่าวให้กับบุพการีที่ทุพพลภาพของกำลังพลของหน่วยไปแล้วเมื่อ ๒๘ พ.ค. ๖๓ (การส่งมอบล่าช้าเนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด-19)
สำหรับรถเข็นวีลแขร์ที่ได้รับล่าสุด หน่วยจะรีบดำเนินการส่งต่อให้กลุ่มเป้าหมายเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ตรงตามวัตถุประสงค์ต่อไป อันเป็นการสนองนโยบายผู้บัญชาการทหารบก และนายกสมาคมแม่บ้านทหารบกในการดูแลเอาใจใส่สวัสดิการให้กับกำลังพลชั้นผู้น้อย