พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผช.ผบ.ทบ.(๒) วางศิลาฤกษ์อาคารบก.ขกท.(แห่งใหม่)

admin

เมื่อ ๑๖ ม.ค.63 เวลา ๐๙๒๙ พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผช.ผบ.ทบ.(2) เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารบก.ขกท.(แห่งใหม่) ในพื้นที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบก