พัน.ขกท. ได้จัดกำลังพลนายทหาร นายสิบ เดินทางไปเยี่ยมและพบปะครอบครัวพลทหาร รัตนกร ศรีสอน ซึ่งมีฐานะยากจน พร้อมอบน้ำดื่ม ไข่ไก่ เครื่องอุปโภคบริโภค ณ บ้านพัก ใน ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

AEK Amic

เมื่อ 25 มิ.ย.63 พัน.ขกท. ได้จัดกำลังพลนายทหาร นายสิบ เดินทางไปเยี่ยมและพบปะครอบครัวพลทหาร รัตนกร ศรีสอน ซึ่งมีฐานะยากจน พร้อมอบน้ำดื่ม ไข่ไก่ เครื่องอุปโภคบริโภค ณ บ้านพัก ใน ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
พลทหาร รัตนกร มีบิดา-มารดาที่แยกทางกัน อาศัยอยู่กับคุณตาคุณยาย คุณตามีอาชีพรับจ้าง ฐานะทางบ้านยากจน นอกจากนี้ พัน.ขกท. เตรียมให้ความช่วยเหลือในการก่อสร้างห้องสุขา ให้กับครอบครัวพลทหาร รัตนกร ฯ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนต่อไป