สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขาหน่วยข่าวกรองทางทหาร ได้บริจาคสบู่เหลวล้างมือ ให้กับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

admin

เมื่อ 9 มี.ค.63 เวลา 1630 สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขาหน่วยข่าวกรองทางทหาร ได้บริจาคสบู่เหลวล้างมือที่สมาชิกแม่บ้านร่วมกันผลิตจำนวน 14 ลิตร และสเปรย์แอลกอฮอล์พร้อมหน้ากากอนามัยชนิดผ้าที่ได้รับบริจาค ให้กับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ สำหรับป้องกันไวรัส covic-19