สมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ขกท. และ พัน.ขกท. ได้จัดการสอนการทำเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือ และการเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้า ณ บก.ขกท.

admin

☆☆Unit School จากสมาคมแม่บ้าน สาขา ขกท. และ พัน.ขกท. ในการทำเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ และ หน้ากากอนามัยแบบผ้า☆☆เมื่อ 20 มี.ค.63 สมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ขกท. และ พัน.ขกท. ได้จัดการสอนการทำเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือ และการเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้า ณ บก.ขกท. เพื่อกระจายความรู้องค์ความรู้ไปสู่ครอบครัวกำลังพล ขกท. และ พัน.ขกท. สำหรับป้องกันเชื้อไวรัส Covid-19 จากนั้นได้นำหน้ากากอนามัยแบบผ้าและ เจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือ ไปแจกจ่ายให้กับ บุคลากรทางการศึกษา ที่ รร.วัดประชาระบือธรรม ถ.พระราม 5 เขตดุสิต กรุงเทพฯ