หน่วยข่าวกรองทางทหาร (ขกท.) จัดงานวันเด็ก

admin

เมื่อ ๑๑ ม.ค.๖๓ เวลา ๐๗๐๐ ผบ.ขกท.และภริยา เป็นประธานการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๖๓ ณ สนามหญ้าที่รวมพลของหน่วย