พิธีปลดทหารกองประจำการ กองพันข่าวกรองทางทหาร

admin

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 พล.ต.วัชระ พิทยานรเศรษฐ์ ผบ.ขกท. ได้เป็นประธานพิธีปลดทหารกองประจำการ ณ กองพันข่าวกรองทางทหาร